/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
Home » Agenda

AGENDA


 

 

JAARPROGRAMMA SEIZOEN 2018-2019.

 

 

4 september        Openingsavond. Presentatie door en over de Voedselbank. Noodzaak,

                             Noodoplossing of Noodhulp?

        

25 september     Spreker dhr. Turkenburg over het klimaat. Hoe kan en moet het verder

                            met ons klimaat? Een boeiend verhaal over een zeer actueel onderwerp

                            door een autoriteit op dit gebied. 

 

9 oktober            Jaarvergadering.  Uitnodiging volgt.

 

23 oktober           Kaarten en vlotbruggen met de dames

 

30 oktober            Biljarten. Kampioenschap bandstoten.

 6  november        Biljarten. Kampioenschap bandstoten.

13 november        Biljarten, Finale kampioenschap bandstoten

 

18 december        Decemberavond, met de dames. Gezelligheid en activiteit.

 

                              2019 

 

 8  januari            Nieuwjaarsborrel.

             

22 januari             Bedrijfsbezoek.

 

12   februari          Biljarten. Kampioenschap Libre.

19 februari            Biljarten. Kampioenschap Libre.

26 februari            Biljarten. Finale kampioenschap Libre. Snertmaaltijd.

 

19  maart               Bedrijfsbezoek. 

 

9 april                    Kaarten en vlotbruggen, met de dames.

 

28 mei                   Slotdag Wij streven er weer naar om hier een gezellige en geslaagde dag                                    van te maken.                       

 

 

Wijzigingen voorbehouden.